O Nas

Firma Synertech Sp. z o. o.

Firma Synertech Sp. z o. o. powstała jako wyodrębnienie działu technicznego z firmy Zarządca Sp. z o. o. istniejącej od 1999 roku zajmującej się kompleksowym zarządzaniem nieruchomościami mieszkaniowymi, biurowymi i magazynowymi. Łączna powierzchnia nieruchomości obsługiwanych przez Synertech Sp. z o. o. wynosi 360 000 m2 w większości zlokalizowanych w Warszawie i okolicach.

Sakura

Mozaika

Obsługa Techniczna Warszawa
 • Model stacjonarny - zespół dedykowany

 • Model niestacjonarny - zespoły mobilne

Usługi

Zakres Usług

Synertech Sp. z o. o. oferuje i wykonuje następujące usługi:

 • Kompleksowe techniczne zarządzanie obiektem
 • Bieżące utrzymanie nieruchomości
 • Przeglądy okresowe wymagane przez prawo i dokumentację techniczno-ruchową
 • Serwisy specjalistyczne dotyczące poszczególnych instalacji w zakresie pomiarów, obsługi bieżącej, przeglądów oraz napraw. Dotyczy to także wymaganych prawem przeglądów budowlanych
 • Model obsługi: stacjonarny i mobilny
 • Zarządzanie procesem gwarancyjnym i usterkowym
 • Usługi „złotej rączki”
 • Interwencje awaryjne przez 24h 365 dni w roku
 • Dostawę wszystkich niezbędnych materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych
Usługi

Ponadto Synertech Sp. z o. o. oferuje i wykonuje

Serwisy specjalistyczne

Wezwania interwencyjne

Prace dodatkowe

Materiały eksploatacyjne i części zamienne

Obsługa

Obsługa Techniczna.

Obsługa Techniczna Warszawa

Facility Menagment Warszawa

Serwis Techniczny Warszawa

Modele

Model świadczenia usług.

Model stacjonarny - zespół dedykowany

Model niestacjonarny - zespoły mobilne

Serwisy
specjalistyczne

Help
Desk

Instalacje

Services

Usługi dotyczą wszystkich instalacji budynkowych, w tym:

 • Instalacji elektrycznych (wewnętrznych i zewnętrznych nisko i średnionapięciowych)
 • Instalacji wentylacji (grawitacyjnej, mechanicznej) i klimatyzacji
 • Instalacji wodnych i ściekowych
 • Instalacji ochrony przeciwpożarowej – detekcji i zwalczania (systemy alarmu pożaru, hydranty, gaśnice, instalacje tryskaczowe, wentylacja pożarowa oddymiająca i napowietrzająca pod- i nadciśnieniowa, klapy pożarowe, klapy dymowe, drzwi i bramy pożarowe, systemy suchego gaszenia)
 • Instalacji automatyki
 • Instalacji niskoprądowych bezpieczeństwa
 • Elementów budowlanych z wyłączeniem konstrukcji
 • Elementów zewnętrznej infrastruktury technicznej (ogrodzenia, bramy, mała architektura)
Jesteśmy autoryzowanym partnerem firmy Bosch i Buderus
Bosch
Buderus

Napisz lub zadzwoń

Biuro Obsługi Klienta


ul. Słowicza 45a
02-170 Warszawa.. PL
tel. 502-301-073
NIP: 521 35 79 340
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Synertech Sp. z o. o.